STANDARTD - Ze žihelské zahrady

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

STANDARTD

CHARAKTERISTIKA: Odvážný robustní teriér.

TEMPERAMENT: Nezávislý, vysoce inteligentní, rozhodný, vytrvalý, citlivý, něžný a důstojný.

CELKOVÝ VZHLED: Charakteristická hlava pokrytá krásnou hedvábnou srstí, s velkýma, moudrýma inteligent-níma očima; nízko posazený, s nízkým lasicovitým tělem. Krátké silné končetiny; srst, odolná proti vlivům počasí.

HLAVA A LEBKA: Hlava silně utvářená, velká, ale v dobrém poměru s velikostí psa, mimořádně vyvinuté svaly, zvláště svaly čelistní.Lebka široká, zužující se k očím. Vzdálenost od vnitřního koutku oka k týlu zhruba odpovídá šířce lebky mezi ušima.Dobře klenuté čelo. Hlava je pokryta velmi jemnou hedvábnou srstí, jež se neomezuje jen na temeno hlavy (doslova: čupřinu).Líce postupně přecházejí do hluboké a silné čenichové partie. Na horní části čenichové partie je zhruba palec široká trojúhelníková lysina, směřující od nosu dozadu k očím. Nos černý.Poznámka: sedřený nebo "motýlí" nos je vadou.


OČI: Sytě tmavé oříškové, posazeny široko od sebe a hluboko, velké, jasné, bystré, plné a kulaté, nevystupují.Poznámka: světlé nebo černé oči jsou velmi nežádoucí a v soutěžích by se měly co nejpřísněji penalizovat.

TLAMA: Silné čelisti s dokonale pravidelným a úplným nůžkovým skusem, tj. horní zuby těsně překrývají dolní zuby a jsou posazeny kolmo k čelistem. Jakákoliv odchylka je vysoce nežádoucí. Zuby jsou velmi silné, zvláště špičáky, jejichž velikost je u tak malého psa mimořádná. Špičáky do sebe dobře zapadají, což psovi poskytuje maximální účinnost při držení a maximální ničivou sílu. Vnitřek tlamy je zbarven černě nebo tmavě.Poznámka: jakákoliv odchylka od dokonalého nůžkového skusu, například předkus, podkus nebo klešťový skus, by měly být v soutěžích co nejpřísněji penalizovány.

UŠI: Zavěšené, posazené vzadu, široko od sebe, nízko, těsně přiléhající k líci, u základny velmi lehce nadzvednuté; široké v nasazení a zužující se téměř do špičky. Přední část ucha spadá ke špičce od nasazení u hlavy téměř svisle. Chrupavka i kůže ucha jsou velmi tenké. Délka ucha dosahuje od tří do čtyř palců. Barva ucha ladí se zbarvením těla psa.U pepřových psů jsou uši pokryty jemnou rovnou srstí (v některých případech téměř černou). U hořčičných psů odpovídá barva hořčičné barvě ostatní srsti, je o odstín tmavší než na těle, nikdy však není černá. V obou případech roste na uších počínaje cca dva palce od špičky ucha dlouhá světlejší srst téměř ve stejném odstínu a se stejnou texturou, jako čupřina, což propůjčuje psovi nevšední vzhled. Uvedené zbarvení se může projevovat až u psů po dosažení druhého roku života.

KRK: Velmi svalnatý, dobře vyvinutý a silný, vykazující velkou sílu. Dobře usazený v ramenou.

HRUDNÍ KONČETINY: Plece dobře uložené, ale ne příliš těžké. Hrudní končetiny krátké s výborně vyvinutým osvalením a silnými kostmi, široko postavené po stranách hrudníku, který je mezi nimi dobře zavěšen. Hrudní končetiny plynule navazují na linii hrudníku, v postoji tlapky směřují kupředu nebo velmi lehce ven.Vybočené běhy jsou velmi nežádoucí.

TRUP: Dlouhý, silný a pružný. Žebra pružná a dobře klenutá, dobře vyvinutý hrudník, dobře zavěšený mezi hrudními končetinami. Hřbet poněkud níže než plece. Jeho křivka směřuje lehce dolů a plynule přechází v lehký oblouk beder; od nejvyššího bodu beder opět lehce klesá k nasazení ocasu a zádi. Záď dobře osvalená.Poznámka: tvar trupu je u tohoto plemene jedinečný a jakékoliv odchylky jsou vadou.

Pánevní končetiny jsou poněkud delší, než hrudní končetiny, mají poněkud širší postoj, ale nejsou postaveny nepřirozeně široce. Dobře vyvinutá stehna. Koleno přiměřeně úhlené, hlezna směrují kolmo dolů, eventuální paspárky se odstraňují.

TLAPY: Kulaté a s dobrými polštářky. Tlapky pánevních končetin menší, než u hrudních končetin. Drápy tmavé, ale jejich odstín se mění v souladu s odstínem srsti; ploché nebo otevřené tlapy jsou nežádoucí.

CHODY A POHYB: Silný rovnoběžný posun vzadu, který se přenáší ve volném a plynulém pohybu dopředu. Strnulý, tuhý, pérovaný nebo vlnivý pohyb je nežádoucí.Poznámka: Při pohledu zezadu je zřetelný vydatný pohyb a v kroku je vidět spodek tlapy s polštářky.

OCAS: Spíše kratší v délce od osmi do deseti palců, silný u kořene, v délce cca 10 cm (4 palce) zesiluje a pak se zužuje ke špičce. Nijak zatočený ani zahnutý, ale zakřivený jako šavle. Při vzrušení je špička ocasu nesena v kolmé linii s kořenem ocasu. Není nasazen příliš vysoko, ani příliš nízko.Není-li pes vzrušen, je ocas nesen lehce nad úrovní trupu.

VELIKOST / HMOTNOST: 8 až 11 kg (18 až 24 liber) u psů v dobré pracovní kondici. Přednost se dává nižší hmotnosti.

BARVA:PEPŘOVÁ - dosahuje od tmavé namodrale černé až po světle stříbřitě šedou, přednost se dává středním odstínům. Barva trupu na plecích a zádi se postupně mísí s barvou běhů a tlap, která se v souladu s barvou trupu mění od sytě tříslové až po světle plavou. Bohatá stříbřitě bílá čupřina.HOŘČIČNÁ - mění se od červenohnědé po světle plavou. Bohatá krémově bílá čupřina; běhy a tlapy o odstín tmavší, než hlava.V obou barevných odstínech delší srst zezadu na hrudních končetinách poněkud světlejší, než srst na přední straně běhů. Několik bílých chlupů na hrudníku a bílé drápy jsou přípustné. Bílé tlapky jsou nežádoucí. Srst na spodní straně ocasu je světlejší, než na horní straně, kde by měla být srst poněkud tmavší, než na těle.

OSRSTĚNÍ: Je velmi důležitou charakteristikou plemene. Patrová srst s velmi jemnou a hustou podsadou a tvrdší krycí srstí, která není drátovitá, ale na omak působí drsně.Srst by neměla na hřbetě viset, ale měla by tvořit kresbu, která je způsobena prorůstáním tvrdé krycí srsti jemnější podsadou.Hrudní končetiny mají na zadní straně delší srst - cca 5 cm (2 palce) dlouhou.Horní strana ocasu je pokryta drátovitou srstí, spodní strana není tak drátovitá a je s elegantní jemnější delší srstí. Osrstění hořčičného Dandie, které vykazuje dobrou směs tvrdé a jemné srsti, jejímž výsledkem je správná kresba, kterou standard vyžaduje.Poznámka: jde o plné a správné osrstění v nejlepší kondici. Kresba srsti se projevuje jen v případech, kdy se osrstění skládá ze správné směsi tvrdé a jemné srsti.U psů s příliš malým množstvím podsady a příliš silnými pesíky (tj. s tvrdou srstí) ani u psů s příliš bohatou podsadou a příliš slabými pesíky (tj. s jemnou srstí) se kresba nemůže objevit.

VADY: veškeré odchylky od výše uvedených bodů by se měly posuzovat jako vada a hodnocení vady musí být zcela v souladu s jejím stupněm.

POZNÁMKY: Psi by měli mít dvě viditelně normálně vyvinutá varlata zcela spouštěná do šourku.Postupem let se neustále zvyšovala spodní hranice hmotnosti.Rozhodčí - povšimněte si, prosím - že standard tvrdí: Přednost se dává nižší hmotnosti. V soutěžích by se měli vysoce penalizovat psi, jejichž hmotnost překračuje 24 liber.Psi by měli působit nepopiratelně maskulinním dojmem, avšak bez hrubosti. Feny by měly působit femininním dojmem, měly by být ve všech proporcích menší, než psi.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky